مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی متوسطه دوم مدارس متوسطه 98-1397 چگونگی تنظیم و دانلود ده ها نمونه کامل

طرح تعالی متوسطه دوم مدارس متوسطه 98-1397 چگونگی تنظیم و دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تعالی متوسطه دوم 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی متوسطه دوم چیست ؟ طرح تعالی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1242)

2-1- 4-7- اینولین102-1-5- پروبیوتیک‌ها102-1-5-1- تاریخچه استفاده از پروبیوتیک‌ها102-1-5-2-تعریف پروبیوتیک112-1-5-3-خصوصیات پروبیوتیک122-1-5-4-مهمترین تولیدات پروبیوتیک‌ها122-2- بررسی پیشینه تحقیق132-2-1- شیر تخمیری132-2-2- پروبیوتیک‌ها132-2-2-1- اثرات درمانی و پیشگیری کننده پروبیوتیک‌ها132-2-2-2-مهمترین پروبیوتیک‌های مصرفی152-2-2-3- عوارض جانبی مصرف لاکتوباسیلوس‌های پروبیوتیک152-2-2-4- اثرات مفید باکتری‌های پروبیوتیک162-2-2-4- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1240)

رکن رابع از دیدگاه شیخ احمد احسائی:50 رکن رابع از دیدگاه سید کاظم رشتی:52 رکن رابع از دیدگاه حاج محمد کریم خان کرمانی:54 رکن رابع از دیدگاه حاج محمد خان کرمانی:60 رکن رابع در دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1239)

الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21بند دوم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1238)

2-8-1-10-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ:272-8-1-11-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها:272-8-1-12-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ:272-8-1-13-خراطی چوب:272-8-1-14-ریزه کاری و نازک کاری چوب:282-8-1-15-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب:282-8-1-16-حصیربافی:282-8-1-17-خاتم سازی:282-8-1-18-معرق کاری:282-8-1-19-کاشی سازی:292-8-1-20-ملیله Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (1237)

پرسشنامه هویت شخصی احمدی …………………………………………………………………………………………103چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….105عنوان به زبان انگلیسیچکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان نوجوان خوابگاههای شبانه روزی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1236)

2-2-1-11-راهکارهایی برای مقابله با موانع اجرای مدیریت استراتژیک262-2-1-12-چالش های اجرای مدیریت استراتژیک272-2-1-13-موانع و مشکلات طراحی برنامه های مدیریت استراتژیک292-2-1-14-ویژگی های اهداف مدیریت استراتژیک292-2-1-15-برنامه ‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک302-2-1-16-پارادایم ‌های مؤثر در شکل‌ گیری مدیریت استراتژیک322-2-1-17-استراتژی سه Read more…

By 92, ago