پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1242)

2-1- 4-7- اینولین102-1-5- پروبیوتیک‌ها102-1-5-1- تاریخچه استفاده از پروبیوتیک‌ها102-1-5-2-تعریف پروبیوتیک112-1-5-3-خصوصیات پروبیوتیک122-1-5-4-مهمترین تولیدات پروبیوتیک‌ها122-2- بررسی پیشینه تحقیق132-2-1- شیر تخمیری132-2-2- پروبیوتیک‌ها132-2-2-1- اثرات درمانی و پیشگیری کننده پروبیوتیک‌ها132-2-2-2-مهمترین پروبیوتیک‌های مصرفی152-2-2-3- عوارض جانبی مصرف لاکتوباسیلوس‌های پروبیوتیک152-2-2-4- اثرات مفید باکتری‌های پروبیوتیک162-2-2-4- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1230)

4.دیابت ملیتوس حاملگی. دیابت ملیتوس حاملگی. ممکن است طی حاملگی، عدم تحمل گلوکز رخ دهد. مقاومت به انسولین در نتیجه تغییرات متابولیک اواخر حاملگی، نیاز به انسولین را افزایش داده ومی‌تواند به اختلال تحمل گلوکز Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1236)

2-2-1-11-راهکارهایی برای مقابله با موانع اجرای مدیریت استراتژیک262-2-1-12-چالش های اجرای مدیریت استراتژیک272-2-1-13-موانع و مشکلات طراحی برنامه های مدیریت استراتژیک292-2-1-14-ویژگی های اهداف مدیریت استراتژیک292-2-1-15-برنامه ‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک302-2-1-16-پارادایم ‌های مؤثر در شکل‌ گیری مدیریت استراتژیک322-2-1-17-استراتژی سه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1231)

1-6- فرضیه های تحقیق 61-7-1- تعاریف مفهومی 61-7-2- تعاریف عملیاتی 71-8- قلمروتحقیق71-8- قلمرو تحقیق81-8-1- قلمرو موضوعی81-8-2- قلمرو مکانی 81-8-3- قلمرو زمانی8فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- مقدمه 102-2- مبانی نظری 102-2- 1- کلیات هوش فرهنگی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (1237)

پرسشنامه هویت شخصی احمدی …………………………………………………………………………………………103چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….105عنوان به زبان انگلیسیچکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان نوجوان خوابگاههای شبانه روزی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1232)

15-1) آثار مختلف آندروژن ها……………………………………………………………………………………………………………………….1916-1)تجزیه و دفع تستسترون………………………………………………………………………………………………………………………….2017-1) -فعالیت های بیولوژیکی در تولید مثل……………………………………………………………………………………………………2118-1) سیکل استروس……………………………………………………………………………………………………………………………………2119-1) اوولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………2120-1)حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2221-1) دوره حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….2222-1) سیکلوسپورین………………………………………………………………………………………………………………………………………2223-1)تاریخچه وساختمان شیمیایی سیکلوسپورین- آ………………………………………………………………………………………….2224-1) مکانیسم عمل سیکلوسپورینآ در بدن………………………………………………………………………………………………………2425-1)کاربرد های بالینی و عوارض…………………………………………………………………………………………………………………..2526-1) استرس اکسیداتیو Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1238)

2-8-1-10-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ:272-8-1-11-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها:272-8-1-12-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ:272-8-1-13-خراطی چوب:272-8-1-14-ریزه کاری و نازک کاری چوب:282-8-1-15-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب:282-8-1-16-حصیربافی:282-8-1-17-خاتم سازی:282-8-1-18-معرق کاری:282-8-1-19-کاشی سازی:292-8-1-20-ملیله Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1239)

الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21بند دوم: Read more…

By 92, ago